OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Srpsko privredno društvo Whirlpool Srbija D.O.O. osnovano u skladu sa zakonodavstvom Srbije sa sedištem na adresi Milenka Vesnića 3, Beograd, upisano u registar privrednih subjekata Srbije, PDV broj 104184011 (u daljem tekstu: Whirlpool D.O.O., lice imenovano glagolima u 1. licu množine i odgovarajućim zamenicama) kao rukovalac vaših podataka o ličnosti i deo globalne grupe Whirlpool (u daljem tekstu: Grupa) nastoji u svakom trenutku da zaštiti poverljivost vaših ličnih informacija (u daljem tekstu: podaci o ličnosti kako su definisani odgovarajućim zakonodavstvom kojim je uređena zaštita podataka) dostavljenih u dolenavedene svrhe. Ovim vas obaveštavamo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo, kako se obrađuju i u koje svrhe i kako možete da ostvarite svoja individualna prava na pristup, ažuriranje, ispravku ili brisanje takvih podataka.

ZAŠTO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI I POSTUPCI U VEZI S TIM

Podatke o ličnosti koje nam dostavite obradićemo prilikom registracije proizvoda koji ste kupili i kada stupite s nama u kontakt tražeći informacije ili pomoć, odnosno prilikom kupovine proizvoda Whirlpool u internet-prodavnici, i to isključivo u obimu koji je neophodan za ostvarivanje svrha navedenih u ovom obaveštenju. Kada Whirlpool ne mora obrađivati podatke o ličnosti u obliku koji omogućava identifikaciju kako bi ostvario svoje svrhe, nastojaće prilikom ostvarivanja takvih svrha da izvrši deidentifikaciju podataka o ličnosti i da ukloni lična identifikaciona obeležja.

Vaše podatke o ličnosti koje nam dostavite prikupićemo radi otvaranja računa na vaše ime i/ili popunjavanja obrasca za registraciju vašeg proizvoda i/ili kako bismo stupili u kontakt s vama i/ili radi ispunjenja vaše porudžbenice poslate vezano za kupovinu proizvoda.

Mada niste dužni da popunite i pošaljete obrazac za registraciju proizvoda na koji se ovo obaveštenje odnosi, imajte na umu da ukoliko ne pošaljete potpuno popunjen obrazac, možda nećemo moći da ispunimo vaše želje ili da vam pružimo tražene usluge na odgovarajući način. To nam takođe može onemogućiti da vam pošaljemo informacije za koje smatramo da bi mogle da budu interesantne ili korisne za vas, poput informacija o produženim garancijama za proizvod, odnosno proizvode koje ste kupili.

Osim toga dostavljanjem podataka o ličnosti vaših srodnika, prijatelja ili trećih lica potvrđujete i garantujete da su vam treća lica dala odgovarajući pristanak za otkrivanje takvih podataka o ličnosti nama u svrhe navedene u ovom obaveštenju.

OBRADA PRIKUPLJENIH PODATAKA O LIČNOSTI

Pošto primimo podatke o ličnosti, Whirlpool će ih obraditi u sledeće svrhe:

• radi održavanja odnosa s vama koji proizlazi iz vaše kupnje proizvoda, vođenja evidencije o našoj komunikaciji s vama i njezina praćenja, ispunjavanja svih povezanih zakonskih zahtjeva te internih računovodstvenih, administrativnih i poreznih zahtjeva, postupaka i pravila; radi održavanja odnosa s vama koji proizlazi iz vaše kupovine proizvoda, vođenja evidencije o našoj komunikaciji s vama i njenog praćenja, ispunjavanja svih povezanih zakonskih zahteva i internih računovodstvenih, administrativnih i poreskih zahteva, postupaka i pravila;

• radi održavanja odnosa s vama koji proizlazi iz vaše kupnje proizvoda, vođenja evidencije o našoj komunikaciji s vama i njezina praćenja, ispunjavanja svih povezanih zakonskih zahtjeva te internih računovodstvenih, administrativnih i poreznih zahtjeva, postupaka i pravila; radi deljenja takvih podataka sa drugim privrednim društvima iz grupe Whirlpool u svrhe koje su navedene u ovom obaveštenju. Spisak privrednih društava iz grupe Whirlpool je dostupan na zahtev;

• radi održavanja odnosa s vama koji proizlazi iz vaše kupnje proizvoda, vođenja evidencije o našoj komunikaciji s vama i njezina praćenja, ispunjavanja svih povezanih zakonskih zahtjeva te internih računovodstvenih, administrativnih i poreznih zahtjeva, postupaka i pravila;radi deljenja takvih podataka sa pažljivo izabranim partnerima, uz vaš prethodni pristanak, u svrhe koje su navedene u ovom obaveštenju. Spisak partnera je dostupan na zahtev;

• radi održavanja odnosa s vama koji proizlazi iz vaše kupnje proizvoda, vođenja evidencije o našoj komunikaciji s vama i njezina praćenja, ispunjavanja svih povezanih zakonskih zahtjeva te internih računovodstvenih, administrativnih i poreznih zahtjeva, postupaka i pravila; u marketinške svrhe, uz vaš prethodni pristanak i/ili u pravno osnovanom i dozvoljenom obimu;

• radi održavanja odnosa s vama koji proizlazi iz vaše kupnje proizvoda, vođenja evidencije o našoj komunikaciji s vama i njezina praćenja, ispunjavanja svih povezanih zakonskih zahtjeva te internih računovodstvenih, administrativnih i poreznih zahtjeva, postupaka i pravila; kako bismo vam omogućili da ostanete informisani kako je opisano u sledećem poglavlju ovog obaveštenja.

BRIGA OKO VAŠE INFORMISANOSTI

U slučajevima kada se slažete (osim kada za to već postoje pravni osnovi, odnosno kada je to zakonom dozvoljeno) možemo da upotrebimo podatke o ličnosti kako bismo vam elektronskom poštom, SMS-om, MMS-om (i drugim elektronskim sredstvima), telefaksom, poštom i telefonom:

• radi održavanja odnosa s vama koji proizlazi iz vaše kupnje proizvoda, vođenja evidencije o našoj komunikaciji s vama i njezina praćenja, ispunjavanja svih povezanih zakonskih zahtjeva te internih računovodstvenih, administrativnih i poreznih zahtjeva, postupaka i pravila; saopštili marketinške informacije o novinama, poklonima, informacije o proizvodima ili lansiranju novih proizvoda, promocijama proizvoda/prodajnim ponudama, odnosno prodajnim ponudama na internetu (za aparate, dodatnu opremu, potrošni materijal) Whirlpool i (drugih iz grupe Whirlpool), kao i izabranih trgovačkih partnera (čiji je spisak dostupan na zahtev) za koje smatramo da bi mogle da vas interesuju;

• radi održavanja odnosa s vama koji proizlazi iz vaše kupnje proizvoda, vođenja evidencije o našoj komunikaciji s vama i njezina praćenja, ispunjavanja svih povezanih zakonskih zahtjeva te internih računovodstvenih, administrativnih i poreznih zahtjeva, postupaka i pravila; uputili marketinške i prodajne ponude i dopise (na primer brošuru) o produženim garancijama od strane Whirlpool-a i o proizvodima koje ste registrovali ili za koje ste pokazali interes.

• radi održavanja odnosa s vama koji proizlazi iz vaše kupnje proizvoda, vođenja evidencije o našoj komunikaciji s vama i njezina praćenja, ispunjavanja svih povezanih zakonskih zahtjeva te internih računovodstvenih, administrativnih i poreznih zahtjeva, postupaka i pravila; uputili poziv za učešće u našoj anketi o proizvodima ili podršci klijentima;

• radi održavanja odnosa s vama koji proizlazi iz vaše kupnje proizvoda, vođenja evidencije o našoj komunikaciji s vama i njezina praćenja, ispunjavanja svih povezanih zakonskih zahtjeva te internih računovodstvenih, administrativnih i poreznih zahtjeva, postupaka i pravila; uputili poziv za učešće u nagradnim izvlačenjima, igrama i konkursima, na sajmovima, u demonstracijama rada proizvoda i kuvarskim demonstracijama. Ukoliko želite da se odjavite sa spiska primalaca marketinških materijala koje možemo da vam pošaljemo ili iz gorenavedenih povezanih aktivnosti, to možete da učinite jednostavno postupajući u skladu sa uputstvima za odjavu saopštenim prilikom pojedinačne marketinške komunikacije ili stupanjem u kontakt s nama na: Whirlpool Srbija, Milenka Vasnića 3, 11000, Beograd

KO ĆE DA VIDI VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti prikupljaju i obrađuju u gorenavedene svrhe naši zaposleni prilikom obavljanja svojih administrativnih, računovodstvenih, marketinških i promotivnih poslova, poslova vezanih za pomoć klijentima, administriranje IT-sistema, upravljanje njime, njegovo održavanje i razvoj, marketinške aktivnosti, ankete i promocije, u skladu sa svrhama opisanim u ovom obaveštenju. Vaši podaci o ličnosti biće pohranjeni u zbirkama podataka grupe Whirlpool i u zbirkama podataka kojim upravljaju spoljni pružaoci usluga sa kojima Grupa ima zaključen odgovarajući ugovor. Te zbirke podataka nalaze se na području Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), a njihov spisak je dostupan na zahtev.

Imajte na umu da određeni podaci o ličnosti mogu da budu saopšteni vlastima i javnim organima na odgovarajućem području, uglavnom u zakonske i poreske svrhe ili, kada je to podesno, kako bi se zaštitili Whirlpool delatnost, klijenti, zaposleni ili dobavljači. Osim toga mogu da budu saopšteni potencijalnim kupcima ili partnerima i njihovim stručnim savetnicima radi istraživanja predložene prodaje ili prenosa privrednog društva, odnosno njegove delatnosti ili imovine, trgovačkih partnerstava ili dogovora o zajedničkim preduzećima koji mogu povremeno da se pojave, u meri u kojoj anonimizacija nije moguća ili nije praktična. Posle zaključenja posla kupci i partneri mogu da koriste podatke u svrhe koje su navedene u ovom obaveštenju.

KADA SE PODACI IZNOSE U INOSTRANSTVO

Lokalno zakonodavstvo kojim je uređena zaštita privatnosti dozvoljava Whirlpool D.O.O. da iznese podatke o ličnosti u druge zemlje pod uslovom da ste prethodno dali svoj pristanak ili da je iznošenje pravno osnovano i da je obezbeđen odgovarajući nivo zaštite.

Imajte na umu da se zaposleni u Whirlpool D.O.O., drugim pravnim licima iz grupe Whirlpool, trećim licima koja istupaju kao naši pružaoci usluga u naše ime i pažljivo izabranim partnerima mogu nalaziti u inostranstvu, pa čak i van Evropskog ekonomskog prostora. Zato će u takvim slučajevima Whirlpool nastojati obezbediti da se podaci iznesu u skladu sa svim načelima i zahtevima prava Evropske unije i lokalnog prava, kao i da se u takvim zemljama/na takvim područjima preduzmu odgovarajuće mere za zaštitu podataka o ličnosti.

ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Whirlpool će obraditi i čuvati vaše podatke o ličnosti dokle god to nalaže zakonodavstvo ili za naše navedene zakonite poslovne potrebe, kao i u gore/dolenavedene svrhe.

KOJA PRAVA VAM PRIPADAJU

Zakonodavstvo EU-a kojim je uređena zaštita privatnosti omogućava vam da proverite da li Whirlpool ima vaše podatke o ličnosti i da vam se, ukoliko ih ima, dostavi njihova kopija zajedno sa informacijama o tome kako i u koje svrhe ih Whirlpool obrađuje. Takođe možete da zatražite da se vaši podaci o ličnosti koje imamo ažuriraju i/ili isprave, kao i da se, ukoliko je to zakonom dozvoljeno, čak i obrišu. Osim toga možete u svakom trenutku da povučete svaki pristanak u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti.

Ukoliko želite da ostvarite svoja gorenavedena prava, da promenite svoju odluku o tome da ostanete informisani, da obavestite Whirlpool o bilo kakvoj promeni svojih podataka ili da postavite bilo kakvo pitanje o korišćenju svojih podataka o ličnosti od strane Whirlpool-a, obratite nam se na: Whirlpool Srbija, Milenka Vesnića 3, 11000, Beograd

BEZBEDNA LUKA

Whirlpool postupa u skladu sa sporazumom između SAD-a i EU-a i sporazumom između SAD-a i Švajcarske o okvirima bezbedne luke utvrđenim od strane Ministarstva trgovine SAD-a u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i čuvanjem podataka iz Evropske unije, odnosno Švajcarske. Whirlpool potvrđuje da poštuje sledeća načela privatnosti bezbedne luke utvrđena sporazumima između SAD-a i EU-a, kao i SAD-a i Švajcarske: načelo obaveštavanja, izbora, prosleđivanja, zaštite, celovitosti podataka, pristupa i primene pravila. Informacije o sporazumima sa EU-om i Švajcarskom o okvirima bezbedne luke nalaze se na https://export.gov/safeharbor.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa privatnošću ili korišćenjem podataka na koja nismo zadovoljavajuće odgovorili, obratite se organizaciji TRUSTe na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Kliknite ovde https://www.truste.com/about-TRUSTe/contact-us za informacije o slanju pitanja telefaksom i poštom. Postupak rešavanja sporova pomoću organizacije TRUSTe je dostupan samo na engleskom jeziku.

Uporedite ( Aparati )

Molimo da dodate još jedan proizvod radi poređenja